Продуктов каталог

Управление на хартиени платежни нареждания

Приложение за управление на процеса по сканиране и обработка на местни и международни плащания на хартиен носител (включително и OCR).

Crossroad Data Anonymizer

Инструмент за анонимизация на лични данни.

Система за управление на отсъствията

Облачно решение за лесно управление на отсъствията на Вашия екип.

Crossroad Event Manager

Облачно решение за управление на събития.