Crossroad Data Anonymizer

Инструмент за анонимизация на лични данни

21-ви век се характеризира с много големи заплахи за сигурността на личните данни на всички хора. Затова създадохме продукт, с който можете да защитите личната информация на заинтересованите лица.

Анонимизирането е техника за обработка на данни, която премахва или модифицира лична информация. Това води до анонимизиране на данни, които не могат да бъдат свързани с нито едно лице.

Приложението предлагано от Кроссроуд ООД се настройва чрез конфигурационни файлове и позволява анонимизиране на данни в базата данни чрез следните действия:

  • Замяна на числа – цели или реални; например, може да се използва за анонимизиране на парични суми;
  • Замяна на текстове – запазване и разместване на символи, използване на произволен стринг по азбука, използване на последователност от произволни думи от речник;
  • Генериране на идентификатор на лице - в зависимост от броя символи на оригиналния идентификатор се определя какъв идентификатор да се генерира (ЕГН или ЕИК);
  • Генериране на валиден IBAN, по подаден код на банка;
  • Генериране на имена на физически лица – анонимизиране на колона, съдържаща три имена или индивидуални колони за имената на лицето. Новите имена се генерират спрямо предварително дефиниран речник от български имена;
  • Генериране на случайно име на юридическо лице;
  • Генериране на нови адреси;
  • Генериране на нови телефонни номера;
  • Генериране на AD потребители или други потребителски имена;
  • Генериране на IP адреси;

Приложението няма ограничения за брой потребители или за различни среди. Crossroad DB Anonymizer в текущата си версия позволява анонимизиране на бази данни Microsoft SQL Server и Oracle.