Crossroad Event Manager

Облачно решение за управление на събития

Планирате събития? Организирате курсове или обучения? Нашето облачно решение за регистрация, акредитация и управление на всички процеси при организацията на тези дейности, ще Ви помогне да ги проведете успешно.

Продуктът, който ще е Ваш верен помощник, дава възможности за регистрация на серия от тематично свързани събития като обучения, курсове, корпоративни семинари с променящи се участници и гости, като включва:

  • Управление на ресурсите за всяко събитие (зали, оборудване, мебели, коли и др.);
  • Управление на помощния персонал (почистване, охрана, кетъринг и др.);
  • Регистрациите на участниците могат да бъдат както единични, така и групови - на цели делегации;

Приложението улеснява управлението на зоните на достъп за дадено мероприятие автоматично или ръчно, което помага събитието да стартира на време и да протече гладко.

Същевременно, наличието на модул за справки и статистики дава възможност да бъде анализирано едно мероприятие като успешно, или да помогне да бъде реализирано още по-успешно. Системата позволява поддръжка на съвременни стандарти за идентификация и оторизация, което е предпоставка за качество при провеждането на планирано събитие.