Система за управление на отсъствията

Облачно решение за управление на отсъствията

С този продукт можете лесно да следите и управлявате отсъствия от всякакъв характер на служителите в една компания. Те от своя страна могат да планират спокойно и да получават своевременно информация за статуса на поискан отпуск или брой оставащи почивни дни. Системата е лесна за администриране и конфигуриране от ръководството на една компания. В същото време е удобна за употреба от служителите, с ясно меню за работа и добра визуализация на статуса на молбите за отпуск.

За всеки служител продуктът позволява:

  • Бързо създаване на молби за платен или неплатен отпуск лично или от друг служител;
  • Регистриране на отпуск по болест;
  • Получаване на нотификация и визуализация на екран за статус на молба – дали е одобрена или отхвърлена;
  • Визуализация на оставащите свободни дни отпуск след одобрение на молба;
  • Отказ от подадена и одобрена молба при необходимост с възстановяване на поисканите дни като свободни;

За мениджмънта и ръководството на една компания, системата за управление на отпуските дава възможност за качествен и навременен мониторинг на наличните човешки ресурси. Доброто разпределение и планиране на този човешки ресурс подобряват атмосферата сред служителите, което е основна предпоставка за успешен работен процес. Предстои допълването на продукта с модул за регистриране на молби за работа от вкъщи. Широко застъпеният модел на Working from Home (WFH) в много международни компании успешно се налага в последните години и на местно ниво. Възможността служителите да подават информация за начина си на работа води до лесно координиране на вътрешнофирмените процеси.